آشنایی با سویه جدید ویروس کرونا – تریتا

همچنین بسیار مهم است که واکسنها و دیگر اقدامات بهداشت عمومی در همه جا در دسترس باشند. نابرابری در واکسیناسیون، کشورهای کمدرآمد که بسیاری از آنها را در آفریقا هسنتد را بیشتر در معرض کووید-۱۹ قرار میدهد. سویه امیکرون در کجا وجود دارد؟ سویه جدید ویروس کرونا یعنی امیکرون در چندین منطقه از جهان شناسایی شده است. سازمان بهداشت جهانی گزارش میدهد که احتمال گسترش سویه امیکرون در سطح جهانی بسیار بالا است. آیا سویه امیکرون از سایر سویههای ویروس کرونا شدیدتر است؟ در حال حاضر مشخص نیست که آیا سویه امیکرون نسبت به دیگر گونههای کووید-۱۹ ، از جمله دلتا، شدیدتر است یا خیر.

پس بهطور مداوم دستهایتان را بشویید یا با ژل ضدعفونیکننده، استریل کنید. امیکرون بهدلیل تکثیر در مجاری تنفسی سرعت انتقال چند برابری نسبت به دیگر نمونههای کرونا دارد. پس بدون ماسک از خانه خارج نشوید، و سعی کنید ماسکتان را در فضاهای بسته بههیچعنوان بر ندارید. از مسافرتهای غیرضروری بپرهیزید. سهل انگاری هر کس در رعایت هر یک از موارد گفتهشده عواقبی را روی کل جامعه میگذارد.

  • دانههای پوستی (در 15% موارد)
  • هنوز مشخص نیست این سویه راحتتر منتقل میشود یا خیر
  • در خانه بمانید و حداقل خود را 5 روز قرنطینه کنید
  • مه مغزی
  • سرفه­ی خشک
  • لرز و بدن درد
  • گرفتگی صدا
  • گندزدایی وسایل محل کار نظیر تلفن ثابت و تلفن همراه

شاید نبود اطلاعات کافی، دقیق و مستند درباره این بیماری و کسب آموختههای تازه درباره آن سبب شده است جامعه، با ابهام درباره کرونا و راههای مقابله با آن رو بهرو شود. سیستم مغزی انسان علاقه چندانی به استدلال کردن برای پیدا کردن جواب ندارد و عموماً به دنبال این موضوع میرود که راه سادهتر را به عنوان جواب انتخاب کند. درباره کرونا هم این وضعیت وجود دارد اما، برای رسیدن به پاسخ تنها جستوجو در اطلاعات کافی نیست و بگذارید زمان به برخی سؤالات پاسخ دهد و ابهامها را برطرف کند. این را در نظر بگیرید که باید هوشمندانه با اوضاع برخورد کنید و این هوشیاری در مراقبت از شما کافی است.

علاوه بر امیکرون ، نوع دلتا و افزایش موارد آنفولانزا به راه خود ادامه می دهند. به این دلایل، پزشکان از افرادی که علائم سرماخوردگی یا علائم آنفولانزا دارند میخواهند آزمایش بدهند. آیا علائم Omicron را می توان از علائم دلتا تشخیص داد؟ برخی بررسی ها نشان می دهد که علائم اولیه امیکرون می توانند متفاوت باشند. اما کارشناسان هنوز این را تایید نکرده اند.

جوزف لارسن و داوطلب دکتری دانشگاه USC Dornsife گفت: “ترتیب علائم مهم است. دکتر رابرت گلاتر، پزشک اورژانس بیمارستان لنوکس هیل در نیویورک گفت: “این مطالعه نشان داد که بیماران با آنفولانزای فصلی به طور معمول قبل از شروع تب، دچار سرفه می شدند. در صورت بروز علائم، می توانید از آزمایش کرونا براش تشخیص عفونت استفاده کنید. گلاتر گفت یافته های این مطالعه “هنگام ارزیابی چندین بیمار در یک محیط بالینی شلوغ” به طور بالقوه مفید است. مطابق با این مطالعه، در حالی که آنفولانزا به طور معمول با سرفه شروع می شود، اولین علائم کرونا تب است.

معمولا بعد از حدود پنج روز، علائم امیکرون به طور کلی برطرف می شود. آنتی بادی ها تا چه زمان در بدن باقی می مانند؟ آنتی بادی های امیکرون در ۸۸ درصد موارد حداقل شش ماه در بدن باقی می مانند. علاوه بر این، پس از سپری شدن این دوره شش ماهه، نرخ ایمنی به ۷۴ درصد کاهش می یابد. با توجه به مطالعاتی که بر روی افراد آلوده انجام شد، مشخص گردید که این افراد دارای آنتی بادی هایی می باشند که پس از غلبه بر ویروس، مقاومت بیشتری نسبت به ویروس ایجاد می کنند.

ویروس کرونای عامل ایجاد بیماری سارس (نشانگان شدید حاد تنفسی) که در سالهای ۲۰۰۲-۲۰۰۳ در چین ظهور کرد و به کشورهای دیگر هم رسید. میزان کشندگی این ویروس حدود ۱۰ درصد بود. ویروس کرونای عامل ایجاد بیماری مرس (نشانگان تنفسی خاورمیانه) که برای نخستین بار در سال ۲۰۱۲ در عربستان سعودی ظاهر شد و میزان کشندگی آن حدود ۵۰ درصد بود. این ویروس برای نخستین بار در شهر ووهان در استان هوبی در مرکز چین پدیدار شد و چین در ۳۰ دسامبر ۲۰۱۹ برای نخستین بار آن گزارش کرد.

به نظر می رسد که امیکرون نسبت به انواع دیگر زمان بروز علائم کوتاه تری دارد. پس از اینکه فرد در معرض تماس قرار گرفت، در مقایسه با 4 تا 6 روز با دلتا و ویروس کرونای اصلی، کمتر از 3 روز طول می کشد تا علائم ایجاد شود، مسری شود و تست مثبت شود.